lunes, 19 de diciembre de 2011

REVALORIZACIÓN NO MAB

Imaginarium, con unha revalorización do 7,3%, é o valor que máis avanza (encóntrase na actualidade no período do ano con maior concentración de vendas e anuncióu novos productos para a campaña do nadal), mentras que Neuron Biopharma (-10,3%) é o valor que maior retroceso experimenta, levándose parte das ganancias que registróu no pasado mes de novembro.
Bodaclick que se revaloriza un 4,3% no presente mes, con escaso volumen de negociación, presentóu a evolución das súas vendas no terceiro trimestre. Esta compañía informa de un parámetro, “vendas axustadas” que non é equivalente as vendas contables devengadas, pois significa o volumen dos contratos firmados con independencia do prazo de execución. Según a información suministrada pola compañía, as vendas crecen un 29% (tanto no trimestre como no acumulado do 2011), con un crecimiento do 49% nos mercados internacionais, destacando a positiva evolución de Brasil e máis Italia. No obstante, por volumen de vendas, México sigue sendo o principal mercado exterior. A compañía non informa de outras aspectos da conta de resultados. Hai que recordar, que as compañías que cotizan no MaB solo teñen obrigación de información semestral, non trimestral como no mercado contínuo.

Outra operación de interés producida nas empresas que cotizan no MaB (de feito todavía está nalgunha das fases do período de execución), é a escisión do negocio de I+D farmacéutico de Ab-Biotics nunha nova compañía, AB-Therapeutics. Os accionistas de AB Biotics, con cargo a prima de emisión, poden optar por recibir accións desta nova empresa a razón dunha participación por cada trece accións, ou ben 0,152 euros en efectiv por acción. O 74,6% do capital decidéuse polas accións mentras que o resto elixéu a percepción en efectivo.

MAB: ESCASA NEGOCIACIÓN EN DICIEMBRE

A primeira quincena de nadal volve a saldarse con escasos niveis de negociación nos valores cotizados no Mercado Alternativo Bursátil para empresas en expansión (MaB-ee), si ben é certo que nas derradeiras sesións animóuse a negociación, ainda que se situaba por debaixo do promedio anual.
Non axudóu o feito de que, desde que no mes de jullo se produciran tres saidas (Lumar, Secuoya e Griñó), no houbése ningunha nova, escepto as ampriaciós de capital que levaron a cabo algunhas das xa cotizadas. O volumen de cotización nesta primeira parte do mes de nadal foi case que un 30% inferior o rexistrado no mesmo período do pasado ano. Nembargantes, este dato poidera estar algo distorsionado po lo feito de que na primeira quicena de nadal do 2010 sairan a cotizar duas novas empresas ( Eurona e Altia Consultores), e tamén porque as primeiras sesións de un novo valor rexistran volúmenes de intercambio importantes.
Soio tres valores (Gowex, Zinkia e Imaginarium) incrementaron a súa negociación con respecto o mesmo período do pasado ano, mentras que outros seis non cruzaron operacións en nengunha das sesións da primeira quincena deste mes de nadal.

domingo, 24 de julio de 2011

DOUS ANOS DE MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL

Zinkia protagonizaba a primeira saida a bolsa no MAB (Mercado Alternativo Bursátil) o 15 de xullo de 2.009. Con esta operación procedíase ó estreno do MAB, unha plataforma de operacions creada para facilitar o acceso ós mercados bursátiles das compañías de pequeña capitalización. Hoxe, dous anos despóis, un total de 15 empresas cotizan no MAB.
No cadro que expoñemos a continuación, elaborado por Expansión utilizando como fonte datos de Bloomberg, queda reflexada a evolución das compañías de pequena capitalización que cotizan o día de hoxe no Mercado Alternativo Bursátil.

lunes, 23 de mayo de 2011

MAB: INCREMENTANDO CAPITALIZACIÓN

O Mercado Alternativo Bursátil, manten o seu volumen de capitalización.
Cas novas incorporaciones dos derradeiros meses, hay que destacar que supera xa os 320 millóns de euros, frente ós 285 millóns con que cerróu o ano 2.010.

Fuente: DCMASESORES

Capitalización en Euros

31 diciembre 2010: 285.744.208

31 enero 2011: 291.669.487

28 febrero 2011: 311.221.175

31 marzo 2011: 317.577.009

30 abril 2011: 322.309.544

NOVEDADES MAB

Las compañías cotizadas en el MAB (Mercado alternativo Bursátil): Zinkia, Neuron y Gowex, publicaron varios hechos relevantes en los que recogen sus últimas novedades.

Neuron BPh formalizó una alianza estratégica con la compañía Innofood I+D+i, S. L. a través de la cual se comercializarán todas las tecnologías y servicios desarrollados por ambas empresas para el sector agroalimentario bajo la marca Innofood by Neuron®.

Zinkia llegó a un acuerdo para comprar acciones representativas del 51% del capital social de la Sociedad inglesa, Cake Entertainment Limited.

Gowex pasa a un sistema de negociación continua en el mercado Alternext NYSE EURONEXT, como consecuencia de un contrato de provisión de liquidez con la entidad AUREL BGC, de conformidad con las normas de contratación de ese mercado.


COMMCENTER PRESENTA RESULTADOS

Commcenter, empresa galega adicada a distribución de productos de telecomunicacións, presentóu resultados correspondentes ó ano 2010.
Os resultados da empresa estiveron lixeiramente por riba dos obxetivos estratéxicos reflexados no Plan de Negocio da compañía.
A súa facturación descendéu, pero incrementóuse a marxe bruto debido a un cambio no"mix de productos", con una evolución máis favorable dos servicios sobre dos productos.
Pola súa parte o EBITDA (resultados antes de intereses, amortizacións e impostos) incrementóuse un 73,4% até alcanzar os 4,16 millons de euros, desde os 2,39 millons de euros do ano anterior.

Creamos Invergal MAB

Dentro do grupo Intersoft (Intersoft Galicia, Inverlusa, Intergourmet e Intersoft Lusa) creamos Invergal MAB, unha carteira de inversión en pequenas empresas galegas que cotizan maioritariamente no MAB (Mercado Alternativo Bursátil) e algunhas no mercado contínuo. A falta de reunirse o consello de inversión para decidir os porcentaxes e cantidades asignados a cada unha das empresas , constituiese este fondo cunha cantidade inicial igual (8%) para todas e cada unha das empresas participadas, quedando un 4% en liquidez.

Queda así pois, a distribución da carteira:

-Altia Consultores
-Conmcenter
-Euroespes
-Lumar Natural Food
-Zeltia
-Pescanova
-Banco Pastor
-Adolfo Domínguez
-Ence
-Grupo San José
-Tecnocom
-Inditex